Janita Claassen:- haar stem mag dalk stil wees, maar sy sal nooit vergeet word nie